Visie Nuova Strada

Visie Nuova Strada

Sinds 1996 weten wij dat je met bewegen vanuit zachte kracht een diepere verbinding met jezelf kunt ontwikkelen. Met dit weten gingen wij de wereld in om deze verdiepende verbinding in onszelf te creëren. In verbinding met onze bron ontstond onze manier van trainen en opleidingen geven met de bijbehorende werkvormen. Onze missie hierbij is dat wij iedereen willen begeleiden om deze diepere verbinding met zichzelf te ontwikkelen.

Nuova Strada is een Kenniscentrum 

In de afgelopen jaren zijn we gegroeid en sinds 2020 veranderd van naam. Onze passie en ons enthousiasme in het delen van ons weten met de buitenwereld is sterker geworden. En daar gaan wij voor. Met onze nieuwe naam Nuova Strada zijn we bewust een nieuwe weg ingeslagen. Een naam die past in deze huidige tijd waarin in toenemende mate steeds meer behoefte is aan zelfbewustwording, voelen, verbinding en authentiek leiderschap. 

Nuova Strada “Creëren van een bewuste verbinding met jezelf”

Wat wij doen is 

  • Wij bieden een liefdevolle omgeving aan,
  • Wij nodigen onze deelnemers uit om uit vrije wil fysiek, emotioneel en mentaal in beweging te komen,
  • Wij helpen mensen verbinding te maken en in contact te blijven met dat wat zij voelen.

Hoe wij dit doen is

  • Door contact te maken op een zachte manier,
  • Individueel of als deelnemer in een groep,
  • In ruimtes met onze eigen energie en voorzieningen,
  • Door tijd te nemen en te geven,
  • Met speelse oefeningen, plezier en door vrij te laten,
  • Door vragen te stellen, af te stemmen, te benoemen en mee te bewegen,
  • Door uit te nodigen en duurzaam in verbinding met Nuova Strada te blijven. 

CONTACTGEGEVENS
Nuova Strada
Manegestraat 3 7413 VA Deventer
E-mail: gerbrand@nuovastrada.nl
Algemene Voorwaarden Groepslessen
Privacyverklaring  Nuova Strada
Google’s Privacy Policy, Terms of Service

Abonneer je op onze Nieuwsbrief!