Privacyverklaring Nuova Strada

Privacyverklaring Nuova Strada

Nuova Strada gevestigd aan de Manegestraat 3, 7413 VA Deventer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nuova Strada
Manegestraat 3 7413 VA Deventer
Telefoon 0570-634981
Web www.nuovastrada.nl 

Gerbrand Martini is de Functionaris Gegevensbescheriming van Nuova Strada. Hij is te bereiken via gerbrand@nuovastrada.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nuova Strada verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam,
 • Adresgegevens en telefoonnummer,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • E-mailadres,
 • Websiteadres.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonlijke verwerken

Nuova Strada verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Je kunt bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. We moeten deze verwerking uitvoeren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. De grondslag van deze verwerking is de toestemming die jij ons hebt gegeven om dit te doen.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Als deelnemer, klant , cliënt van Nuova Strada houden we je graag op de hoogte van wijzigingen in onze dienst en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. We moeten deze verwerking uitvoeren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
Delen van persoonsgegevens aan derden

Nuova Strada verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens. Nuova Strada blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nuova Strada en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gerbrand@nuovastrada.nl 

Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier, op jouw verzoek.

Nuova Strada wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Nuova Strada neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gerbrand@nuovastrada.nl 

 
Nuova Strada
verwerkt jouw gegevens voor
de volgende doelen

Voor- en Achternaam
Dit hebben we nodig om je op de juiste manier aan te spreken, jouw certificaat naam te zetten en de juiste factuur te versturen. We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting. 

Bedrijfsnaam
Deze gegevens hebben we nodig voor het versturen van de juiste factuur naar de juiste organisatie. We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting. 

Functie
Om onze informatie, trainers, begeleiders en coaches optimaal aan te laten sluiten is het handig om deze informatie te hebben. Het is niet verplicht om deze informatie aan ons door te verstrekken, echter het verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting. 

E-mailadres 
Dit hebben we nodig om de bevestiging naar je te sturen, praktische informatie over de training, individuele begeleidsprogramma’s, workshops en opleidingen of om op jouw verzoek contact met je op te nemen en het versturen van een nieuwsbrief.
We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting. 

Telefoonnummer
Als je je inschrijft voor een training, individuele begeleidingsprogramma, workshop, opleiding, of een contactverzoek bij ons indient, is het handig als we jouw telefoonnummer hebben. Dit gebruiken we om een kennismakingsgesprek- of intakegesprek met je te doen en jouw en jouw informatiebehoefte te bespreken. We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting. 

CONTACTGEGEVENS
Nuova Strada
Manegestraat 3 7413 VA Deventer
E-mail: gerbrand@nuovastrada.nl
Algemene Voorwaarden Groepslessen
Privacyverklaring  Nuova Strada
Google’s Privacy Policy, Terms of Service

Abonneer je op onze Nieuwsbrief!